ProjektyHelp


Ekologie, reprodukce a zdravotní stav prasete divokého jako základ jeho managementu

Garant: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Posláním projektu je přispět ke stabilizaci populací prasete divokého v ČR a přinést nástroje a metodiky pro jeho trvale udržitelný management. V rámci projektu budou na vybraných lokalitách získána kvalitní data o početnosti, distribuci a struktuře populací prasat, kvalitě jejich přijímané potravy, kondici a reprodukci. Pro tento účel budeme intenzivně monitorovat minimálně tři lokality s rozdílnou potravní nabídkou prostředí.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:
LDF_PSV_2016013
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2016
Datum ukončení projektu:31. 01. 2019
Počet pracovníků projektu:
15
Počet oficiálních pracovníků projektu:
14
Počet výsledků na projektu:8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
řešitel
garant
Ing. Marcel Benařešitel
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.řešitel
Ing. Martin Ernst, Ph.D.řešitel
řešitel
Ing. Radim Plhal, Ph.D.
řešitel
řešitel
řešitel
Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.řešitel
Barbora Břízovápomocník
Ing. Soňa Dufková
pomocník
pomocník
Ing. Ondřej Faltusřešitel