Projekty


Analýza reprodukčního potenciálu selat prasete divokého (Sus scrofa L.)

Garant: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:LDF_VP_2016023
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 02. 2016
Datum ukončení projektu:31. 01. 2017
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:6
Počet výsledků na projektu:8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Radim Plhal, Ph.D.řešitel
Ing. Marcel Benařešitel
RNDr. Ondřej Mikulkařešitel
Ing. Jaroslav Zeman, Ph.D.pozorovatel
Ing. Jakub Drimajhlavní řešitel
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.garant