Projekty


Vypracování spolehlivých metod regulace plevelů s cílem zachování diversity plevelových společenstev a minimalizací rizik kontaminace půdy a plodin rezidui herbicidů.

Garant: doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:cílem je vývoj spolehlivých metod regulace plevelů v rozdílných systémech pěstování plodin. Zpracovat biologickou charakteristiku vybraných významných plevelů. Definovat význam jedovatých plevelných druhů. Definovat vliv rozdílných systémů pěstování plodin a systémů regulace plevelů na reprodukci plevelů a obsah zásoby semen a plodů plevelů v půdě. Vypracovat metody regulace plevelů s minimálním rizikem kontaminace půdy a rostlinné produkce rezidui herbicidů.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracovisko:Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Identifikácia projektu:1B53045
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:1B53045
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 02. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5
Počet výsledkov projektu:24

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Michal Vondra, Ph.D.další řešitel (od 1. 1. 2006)
Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D.zadavatel do UIS
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.řešitel
Ing. Jan Winkler, Ph.D.další řešitel
Lenka Ježovádalší pracovník