Projekty


Možnosti omezení dopadu sucha pomocí optimalizace pěstebních technologií u vybraných polních plodin.

Garant: doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.


Základné informácie         


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
V posledních letech výskyt extrémních meteorologických událostí zásadním způsobem ovlivnil zemědělskou produkci České republiky. Podle řady odborníků se jedná o projevy tzv. změny klimatu. V nejteplejších podmínkách na extrémně lehkých či těžkých půdách lze předpokládat vznik lokalit, na nichž bude obtížné docílit ekonomické efektivnosti rostlinné produkce. Nejvíce zasažené budou lokality s nižší nadmořskou výškou, na nichž lze předpokládat častější výskyt meteorologického sucha, což by se mohlo negativně promítnout na výši výnosů v našich nejproduktivnějších oblastech. V takových podmínkách je třeba pomocí některých agrotechnických zásahů snížit negativní vliv sucha. Cílem projektu je optimalizace tzv. pěstebních technologií modifikovaných podle půdně klimatických podmínek, kterým není u nás věnována dostatečná pozornost. V polních pokusech budou komplexně zhodnoceny různé systémy hospodaření a zpracování půdy u vybraných plodin v sušších podmínkách. Vytvořené pěstební technologie plodin přizpůsobené měnícím se klimatickým podmínkám jsou předpokladem větší konkurenceschopnosti rostlinné produkce při hospodaření v sušších oblastech České republiky.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracovisko:Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Identifikácia projektu:1G46055
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:
1G46055
Stav projektu:
Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 04. 2004
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:
15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
15
Počet výsledkov projektu:
45

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
další řešitel
doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.
další řešitel (od 1. 1. 2007)
další řešitel; zadavatel do UIS
odpovědný řešitel
další řešitel
Ing. Blanka Procházková, CSc.další řešitel
další řešitel
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
další řešitel
další řešitel
další řešitel
další pracovník
Lenka Ježová
další pracovník
Hana Kolářovádalší pracovník (od 1. 1. 2006)
další pracovník (od 1. 1. 2006)
další pracovník (do 31. 12. 2005)