Projekty


Tvorba elektronické podpory pro studium Pojišťovnictví

Garant: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Ústav financí (PEF)
Identifikace projektu:
2256/2006/F5/d
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Tvorba elektronické podpory pro studium Pojišťovnictví navazuje.

Identifikace
Název projektu
StavGarant projektu
VZ MSM 6215648904/02
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu - 02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikatelských subjektů na nové podmínky integrovaného trhu
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený