ProjektyHelp


Výzkum a inovace postupů diagnostiky hospodářsky významných, regulovaných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin s důrazem na molekulární metody

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


Základní informace
   
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Budou připraveny a optimalizovány molekulární a imunochemické postupy pro detekci a determinaci viroidů, virů, fytoplazem, nematod a hub napadajících ovocné stromy. Současně budou vybrány vhodné dřevinné indikátory pro biologické testování vybraných patogenů (viry, fytoplazmy) těchto dřevin pro systém certifikace rozmnožovacího materiálu ovocných dřevin v České republice.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:
QG60123
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
QG60123
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:4
Počet výsledků na projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Řešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Spoluřešitel
Spoluřešitel
Spoluřešitel