ProjektyHelp


Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


Základní informace
   Pracovníci   Výsledky
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:
1P04ME714
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
1P04ME714
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
02. 01. 2004
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3
Počet výsledků na projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Ivan OukropecSpoluřešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Spoluřešitel
Odpovědný řešitel