Projekty


Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi.

Garant: doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.


Základní informace   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Předkládaný projekt navazuje na hlavní cíl COST akce IS 1409. Cílem projektu je na základě mezinárodní spolupráce v rámci schválené akce ISCH COST Action IS1409 zvýšit vědecké poznání o významu gender dimenze při implementaci a podpoře aktivního stárnutí, především s ohledem na ekonomický well-being stárnoucích pracovníků v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi. Důraz bude kladen na podporu mezinárodní spolupráce s výzkumnými institucemi členských států COST. Zárukou úspěšné mezinárodní spolupráce při řešení předloženého výzkumu je členství řešitelky projektu Martiny Rašticové v management committee akce ISCH COST Action IS1409.
Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF), Ústav marketingu a obchodu (PEF), Ústav ekonomie (PEF), Ústav podnikové ekonomiky (PEF), Ústav financí (PEF)
Identifikace projektu:
LD15065
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 11. 2015
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:
14
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0