Projekty


Stanovení vztahu absorpční plochy kořenů a indexu listové plochy u buku

Garant: prof. Ing. Jan Čermák, CSc.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Studie bude zaměřena na nalezení alometrického vztahu mezi listovou plochou (LAI -- leaf area index) a absorpčních plochou kořenů (resp. RAI -- root area index) u buku lesního (Fagus sylvatica L.). Buk je nejvýznamnější listnatá dřevina v České republice. Vhodný poměr listové plochy a absorpční plochy kořenů je důležitý pro vyváženost z hlediska příjmu světla, tedy energie, a možné dodávky vody a živin kořeny. Modelováním ekofyziologických charakteristik porostu lze optimalizovat např. intenzitu probírek, které ovlivňují světelný režim v porostu, a tím příznivě působit na ekosystémové funkce porostu.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Lesnická a dřevařská fakulta
Identifikace projektu:IGALDF MEDELU 2014 38/2014
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:08. 04. 2014
Datum ukončení projektu:30. 10. 2014
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:1