Projekty


Ověření přípravku Aktifol - Mag, Folit Bór a Borostim na výnos a kvalitu cukrovky a hnojiva Multi N ve výživě pšenice.

Garant: prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
V rámci projektu byly ověřovány přípravky Aktifol - Mag, Folit Bór a Borostim pro výnos a kvalitu cukrovky a hnojiva Multi N ve výživě pšenice. Testována byla dynamika růstu cukrovky i změny kvalitativních parametrů v průběhu vegetace. Při sklizni byl vyhodnocen výnos bulev a produkce polarizačního cukru z hektaru. Stanoven byl obsah škodlivého dusíku a podíl cukru v melase. Při testování hnojiva Multi N byla hlavní pozornost věnována vlivu aplikace na popálení porostu pšenice ozimé, byl vyhodnocen výnos zrna a jeho pekárenská kvalita.
Druh projektu:
Smluvní výzkum (Smluvní výzkum)
Pracovisko:Ústav technologie potravin (AF)
Stav projektu:
Obhájený
Dátum začatia projektu:
15. 07. 2014
Dátum ukončenia projektu:15. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:
1