Projects


Technický izolát karanténních organismů pro podporu výuky a výzkumu na ZF, MENDELU v Lednici

Supervisor: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Basic information
   
Workers   Time schedule   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Předložený návrh projektu řeší realizaci technického síťového izolátoru pro sbírku vybraných škodlivých (karanténních) organismů ovocných dřevin a révy vinné na Zahradnické fakultě v Lednici. Na hostitelských rostlinách budou ve volné půdě v technické izolaci dlouhodobě udržovány škodlivé organismy ze skupiny virů, viroidů a fytoplazem. Sbírka škodlivých organismů bude využívána zejména ve výuce realizované na ZF u studijního programu Zahradnické inženýrství, v oboru Zahradnictví a v oboru Vinohradnictví a vinařství. Dále bude sbírka využívána pro řešení magisterských a doktorských prací a ve výzkumné činnosti fakulty a v případě zájmu i na ostatních fakultách MENDELU v Brně.
Kind of project:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Department:
Department of Fruit Science (FH)
Project status:Defended
Project start date :
02. 02. 2015
Project close date:
31. 12. 2015
Number of workers in the project:
2
Number of official workers in the project:
2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
spoluřešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Odpovědný řešitel