ProjektyHelp


Technický izolát karanténních organismů pro podporu výuky a výzkumu na ZF, MENDELU v Lednici

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace
         


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Předložený návrh projektu řeší realizaci technického síťového izolátoru pro sbírku vybraných škodlivých (karanténních) organismů ovocných dřevin a révy vinné na Zahradnické fakultě v Lednici. Na hostitelských rostlinách budou ve volné půdě v technické izolaci dlouhodobě udržovány škodlivé organismy ze skupiny virů, viroidů a fytoplazem. Sbírka škodlivých organismů bude využívána zejména ve výuce realizované na ZF u studijního programu Zahradnické inženýrství, v oboru Zahradnictví a v oboru Vinohradnictví a vinařství. Dále bude sbírka využívána pro řešení magisterských a doktorských prací a ve výzkumné činnosti fakulty a v případě zájmu i na ostatních fakultách MENDELU v Brně.
Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
02. 02. 2015
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.spoluřešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.Odpovědný řešitel