ProjektyHelp


Inovace klíčových technologických postupů školkařské výroby ovocných výpěstků.

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace
      Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je vyzkoušet a vybrat dostatečně účinnou a prakticky upotřebitelnou metodu rozvětvování zajišťující rentabilní produkci vysoce kvalitních školkařských výpěstků typu knippbaum a rozvětvený jednoletý štěpovanec. Odzkoušet technologie a vybrané přípravky na defoliaci a stanovit nejvhodnější, bezpečný a praktický způsob efektivního odlistění. Otestovat účinnost a použitelnost perspektivních šetrných herbicidů v ovocných školkách a navrhnout jejich využití. Vyzkoušet účinnost pomocných látek na bázi brassinosteroidů k snižování účinku stresových faktorů a vyzkoušet a navrhnout vhodné způsoby skladování ovocných výpěstků minimalizující ztráty a zachovávající kvalitu skladovaných rostlin.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:
QJ1510081
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:09. 12. 2015
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Jakub Láčíkspoluřešitel
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
spoluřešitel
odpovědný řešitel projektu
spoluřešitel
spoluřešitel
Ing. Jan Wolf
spoluřešitel