Projects


Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace

Supervisor: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Basic information   
   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:V České republice je šíření škodlivých fytoplazem ovocných dřevin regulováno legislativním opatřením o fytosanitární regulaci. Povinnost produkovat zdravý rozmnožovací materiál bez viditelných příznaků zmíněných onemocnění ukládá Směrnice 2000/29/ES v rámci Evropského Společenství. Cílem projektu je získat cenné informace, které jsou nezbytné pro vývoj účinné strategie k potlačení hospodářsky škodlivých chorob fytoplazmová proliferace jabloně, fytoplazmová evropská žloutenka peckovin a fytoplazmové odumírání hrušně a optimalizovat vhodné systémy přímé a nepřímé ochrany proti dopadu a šíření fytoplazem využitelné při pěstování množitelských a produkčních výsadeb ovocných dřevin v ČR.
Kind of project:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Department:
Department of Fruit Science (FH)
Project identification:
QJ1510352
Project status:
Defended
Project start date :
01. 04. 2015
Project close date:
31. 12. 2018
Number of workers in the project:6
Number of official workers in the project:
5
Number of results in the project:
3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
Ing. Jana Nečasová
spoluřešitel
spoluřešitel
Ing. Tomáš Kiss
spoluřešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
odpovědný řešitel za ZF
spoluřešitel