ProjektyHelp


Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace
   
   
      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
V České republice je šíření škodlivých fytoplazem ovocných dřevin regulováno legislativním opatřením o fytosanitární regulaci. Povinnost produkovat zdravý rozmnožovací materiál bez viditelných příznaků zmíněných onemocnění ukládá Směrnice 2000/29/ES v rámci Evropského Společenství. Cílem projektu je získat cenné informace, které jsou nezbytné pro vývoj účinné strategie k potlačení hospodářsky škodlivých chorob fytoplazmová proliferace jabloně, fytoplazmová evropská žloutenka peckovin a fytoplazmové odumírání hrušně a optimalizovat vhodné systémy přímé a nepřímé ochrany proti dopadu a šíření fytoplazem využitelné při pěstování množitelských a produkčních výsadeb ovocných dřevin v ČR.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:
QJ1510352
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 04. 2015
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
5
Počet výsledků na projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
spoluřešitel
spoluřešitel
Ing. Tomáš Kiss
spoluřešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.odpovědný řešitel za ZF
spoluřešitel