Projekty


Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Dvouletý TRP MŠMT 2002-2003 realizovaný jako základní projekt financování investičního rozvoje Univerzitního informačního systému pod přímým řízením budoucího OKV UIKT a SIF - fin. dotace 2002 - 1711/5669, 2003 - 500/3500.
Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:
Oddělení automatizace informační soustavy (REK)
Identifikace projektu:65/2002 - II, 33/2003 - 6a
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2002
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2002
Počet pracovníků projektu:
12
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:
2

Seznam podprojektů

Následující tabulka obsahuje podprojekty projektu Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity.

IdentifikaceNázev podprojektu
Stav projektu
Garant projektu
2002 Integrace rektorátu a celoškolských pracovišť do UIS
2002 Provoz Univerzitního informačního systému
2002 Integrace Provozně ekonomické fakulty do UIS
2002 Integrace Agronomické fakulty do UIS
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
2003 Zajištění dalšího vývoje UIS na straně vývojového týmuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Integrace Agronomické fakulty
2002 Vybavení vývojového pracoviště
2002 Rozvoj páteřní sítě MZLU v Brně pro podporu UIS
2002 Integrace Zahradnické fakulty do UIS
Mgr. Miroslav Soja
2002 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty do UIS
doc. Ing. Josef Chladil, CSc.
2003 Zvýšení výkonu clusteru Univerzitního informačního systému
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty
2003 Integrace rektorátu
Ing. Petr Hodboď, Ph.D.
2003 Vybudování celouniverzitního firewalluBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Vybudování bezdrátové WiFi sítě univerzityBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Modernizace sítě univerzity
Ing. Vladimír Fišer
2003 Integrace Provozně ekonomické fakulty
2003 Integrace Zahradnické fakulty
Mgr. Miroslav Soja


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity navazuje.

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektuStavGarant projektu
220/2005 - 1e
Rozvoj IT infrastruktur fakult v rámci koncepce rozvoje univerzitního IS
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
219/2005 - 1eRozšíření centrálního informačního systému

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovanýřešený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájený
obhájenývyřazený
zamítnutý
zrušený