Projekty


Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Dvouletý TRP MŠMT 2002-2003 realizovaný jako základní projekt financování investičního rozvoje Univerzitního informačního systému pod přímým řízením budoucího OKV UIKT a SIF - fin. dotace 2002 - 1711/5669, 2003 - 500/3500.
Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:Oddělení automatizace informační soustavy (REK)
Identifikace projektu:65/2002 - II, 33/2003 - 6a
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2002
Datum ukončení projektu:31. 12. 2002
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:2

Seznam podprojektů

Následující tabulka obsahuje podprojekty projektu Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity.

IdentifikaceNázev podprojektuStav projektuGarant projektu
2002 Integrace rektorátu a celoškolských pracovišť do UISIng. Petr Hodboď, Ph.D.
2002 Provoz Univerzitního informačního systémuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2002 Integrace Provozně ekonomické fakulty do UISIng. Jana Dedíková
2002 Integrace Agronomické fakulty do UISdoc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
2003 Zajištění dalšího vývoje UIS na straně vývojového týmuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Integrace Agronomické fakultydoc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
2002 Vybavení vývojového pracovištěBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2002 Rozvoj páteřní sítě MZLU v Brně pro podporu UISIng. Vladimír Fišer
2002 Integrace Zahradnické fakulty do UISMgr. Miroslav Soja
2002 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty do UISdoc. Ing. Josef Chladil, CSc.
2003 Zvýšení výkonu clusteru Univerzitního informačního systémuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Integrace Lesnické a dřevařské fakultyIng. Jitka Šedá
2003 Integrace rektorátuIng. Petr Hodboď, Ph.D.
2003 Vybudování celouniverzitního firewalluBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Vybudování bezdrátové WiFi sítě univerzityBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Modernizace sítě univerzityIng. Vladimír Fišer
2003 Integrace Provozně ekonomické fakultyBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Integrace Zahradnické fakultyMgr. Miroslav Soja


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity navazuje.

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
Univerzitní informační systém MZLU v BrněBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (tematicky, myšlenkově).

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
220/2005 - 1eRozvoj IT infrastruktur fakult v rámci koncepce rozvoje univerzitního ISBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
219/2005 - 1eRozšíření centrálního informačního systémuBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený