Projects


The University of Lectors at LLI MENDELU

Supervisor: Ing. Šárka Moravcová


Basic information
   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Záměrem projektu Univerzita lektorů je podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ,pedagogických pracovníků MŠ a vedoucích/řídících pracovníků MŠ. Projekt umožní rozvoj odborných,pedagogických, osobnostních a sociálních kompetencí u učitelů ZŠ, učitelů MŠ a vedoucích/řídících pracovníků MŠ, a to z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, s cílem posílit jejich konkurenceschopnost a lepší uplatnitelnost na trhu práce.
Kind of project:
OP (Operační programy)
Department:
Department of Continuing Education (ILE)
Project identification:
CZ.1.07./1.3.00/48.0090
Project status:
Completed
Project start date :
01. 06. 2014
Project close date:30. 06. 2015
Number of workers in the project:
11
Number of official workers in the project:
0
Number of results in the project:
3