Projekty


Investiční podpora výzkumné infrastruktury - výstavba solárního skleníku

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Tzv. čínské solární (pasivní) skleníky představují levnou alternativu úsporného skleníkového systému pro pěstování zahradnických plodin a uchovávání vybraných genových zdrojů. Výhodou těchto skleníků je možnost urychlit a prodloužit vegetační období bez náročnosti na energetické vstupy jako je právě nákladné vytápění. Provoz těchto skleníků je tak vysoce ekologický, neboť pro standardní udržení teploty využívá akumulované teplo v nosné zdi skleníku (severní strana). Plášť skleníku pak tvoří na jižní straně Lexan, s nízkou tepelnou ztrátou. Akumulované teplo zůstává ve skleníku a je využíváno pro optimalizaci podmínek pěstované komodity.
Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 04. 2014
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.Odpovědný řešitel