Projekty


Zhodnocení odpadů z vinohradnictví a vinařství na biologicky aktivní látky

Garant: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.


Základné informácie         
   
Harmonogram   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cílem projektu je vytvoření vědecky podloženého postupu pro reprezentativní odběr, přípravu a zpracování vzorků odpadních látek z vinohradnictví a vinařství (réví, třapiny, matoliny), vlastní analýzu vzorků biomasy vybraného druhu réví, dále vybraných třapin a matolin na obsah resveratrolu, jeho dimerů a oligomerů, dalších polyfenolických látek a lignanů.
Druh projektu:
Iný (Jiný projekt)
Pracovisko:Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Identifikácia projektu:
COST CZ LD 14038
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:
LD14038
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 04. 2014
Dátum ukončenia projektu:
30. 11. 2016
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
3
Počet výsledkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.odpovědný řešitel
Ing. Pavel Híc, Ph.D.řešitel
řešitel