Projekty


Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy

Garant: doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Mendelova univerzita v Brně
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2014
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Jana Laštůvková, Ph.D.
pozorovatel