Projekty


Analýza softwarových prostředků v nábytkářském průmyslu

Garant: Ing. Karel Krontorád, CSc.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu je objasnění struktury a možností prostředků programového vybavení využitelného v nábytkářském průmyslu
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Lesnická a dřevařská fakulta
Identifikace projektu:47/14
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 02. 2014
Datum ukončení projektu:06. 01. 2015
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:3