ProjektyHelp


Markery asistovaná resistence vůči viru šarky švestek.

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


Základní informace
   
Pracovníci
   
Výsledky
   
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
RP EK (Rámcové programy EK)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:
613654
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 12. 2013
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3
Počet výsledků na projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.spoluřešitel
spoluřešitel
prof. Dr. Ing. Boris Krškagarant