Projects


Analýza možnosti využití segmentace leteckých snímků lesa s bohatou strukturou pro zpřesnění statistické provozní inventarizace

Supervisor: Ing. Michal Kneifl, Ph.D.


Basic information
   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
V roce 2012 byl na Školním lesním podniku "Masarykův les" Křtiny inventarizován soubor porostů v převodu na výběrný les metodou statistické provozní inventarizace. Tato metoda je v podmínkách ČR relativně nová. Její výhodou je, že je jako podklad pro tvorbu lesního hospodářského plánu velice levná a univerzální pro jakýkoliv typ hospodaření. Přednostně však byla designována pro lesy s bohatou strukturou. Hlavním charakteristickým rysem metody je skutečnost, že se data o stavu lesa periodicky sbírají na síti trvalých zkusných ploch. Od počtu ploch se odvíjí cena i přesnost inventarizace. Vyšší počet ploch přináší vyšší přesnost a také vyšší náklady. Přesnost inventarizace může zvýšit procedura tzv. poststratifikace, tzn. rozdělení celku (inventarizovaného objektu) na dílčí části, které se vyznačují nižší vnitřní variabilitou dat. V pasečném lese je velice účinným stratifikátorem věk. Ve strukturně bohatém lese není možné údaj o věku porostů využít jednoduše proto, že se neeviduje a není k dispozici. Cílem projektu je ověřit možnost použít pro poststratifikaci dat inventarizace analýzu leteckých snímků lesa, přesněji automatickou, poloautomatickou, či manuální segmentaci na homogenní části. Projekt si klade za cíl přispět k problematice využitelnosti provozní inventarizace lesa jako podkladu pro lesní hospodářské plánování ve strukturně bohatých lesích ČR.
Kind of project:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT), Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Project identification:20/2014
Project status:
In progress
Project start date :
09. 02. 2014
Project close date:
31. 12. 2014
Number of workers in the project:
3
Number of official workers in the project:
3
Number of results in the project:
2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
Ing. Michal Kneifl, Ph.D.garant
hlavní řešitel
Ing. Martin Machala, Ph.D.
řešitel