ProjektyHelp


Výukové programy zaměřené na pěstování ovoce včetně zdravotního významu

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace
         


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Výzkumný ústav šlechtitelský a ovocnářský, s.r.o.(dále jen VŠUO) působí v Holovousích od roku 1951. Ústav klade velký důraz na svou regionální působnost - je významným zaměstnavatelem na Hořicku a dlouhé roky buduje spolupráci s odbornými SŠ v regionu. Jako zaměstnavatel absolventů odborných SŠ a VŠ i jako odborný konzultant diplomových a disertačních prací poskytuje partnerským školám zpětnou vazbu o uplatnitelnosti jejich absolventů na trhu práce. Obě strany vidí rezervy, co do počtu absolventů, tak do kvality vzdělávání, resp. v rozsahu praktických dovedností.
Druh projektu:
OP (Operační programy)
Pracoviště:
Děkanát ZF (ZF)
Identifikace projektu:CZ.1.07/2.3.00/45.0045
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 04. 2014
Datum ukončení projektu:
30. 06. 2015
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Jana Nečasovávěcný manažér projektu
odpovědný řešitel za ZF