Projekty


Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
   
Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:eTS VZ (Etapa tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
02/03
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Dílčí záměr 02: Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočin (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
1