Projekty


Etapa 6. Ochrana genofondu živočichů a management lovné zvěře

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
         


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
eTS VZ (Etapa tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
01/06
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:Dílčí záměr 01: Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvoje (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0