Projekty


Dílčí záměr 01: Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvoje

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
   Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Ekosystémy lužních lesů představují v Evropě jeden z nejcennějších lesních biomů a právem jsou považovány za součást evropského přírodního dědictví. Výzkum bude orientován zejména na údolní nivy řek Moravy, Dyje a Odry, které patří k unikátním přírodním výtvorům. O jejich jedinečnosti svědčí zařazení mezi ramsarské lokality a do biosférické rezervace MAB-UNESCO. Široké údolní nivy a lužní lesy jsou dlouhodobě pod značným antropogenním tlakem a zachování přírodního prostředí i všech jeho biotopů v rovnováze je prioritní otázkou současného období. Nezbytné je zejména posouzení účinnosti revitalizačních opatření v krajině a optimalizace lesnického obhospodařování ve smyslu trvale udržitelného rozvoje zájmového území.
Druh projektu:
TS VZ (Tematický směr výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
DZ 01
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
1
Počet výsledků na projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Koordinátor dílčího záměru