Projects


Analytická studie hospodaření s využitím auditorských postupů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o.

Supervisor: Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Vypracování analytické studie hospodaření s přiměřeným využitím auditorských postupů a Mezinárodních auditorských standardů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. 1) Posouzení souladu a úrovně hospodaření ve vazbě na platnou legislativu a dokumentaci. 2) Posouzení dosahované úrovně ekonomických efektů plynoucích z hospodaření na lesním majetku. 3) Posouzení ekonomické výkonnosti podniku a finanční situace metodikou základní finanční analýzy. 4) Návrh variant způsobu stanovení nájmu městského lesního majetku a aplikace vhodné úrokové míry. 5) Návrh variant a doporučení optimální koncepce hospodářského a mimoprodukčního využití posuzovaného lesního majetku.
Kind of project:DČ (Doplňková činnost (obchodní smlouvy))
Department:Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
Project identification:4130221
Project status:Defended
Project start date :01. 08. 2013
Project close date:31. 12. 2013
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.garant
Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.řešitel
Ing. Vlastimil Vala, CSc.řešitel