Projekty


FR-TI4/139 "Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii"

Garant: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Dílčí výsledky výzkumu a vývoje budou uplatnitelné i v příbuzných oborech (zemědělství, ekologie, průmysl),zejména při konstrukci či možných inovacích stávajících výrobních prostředků. Harvestorový uzel nižší střední výkonnosti (nosnost forwarderu 7 - 8 t, úřez harvestoru do 45 cm) vyplní v současné době existující mezeru v nabídce těchto TDS na trhu. Zákazníci budou mít k dispozici uzel, který jim umožní provádět šetrné zásahy v předmýtních porostech při zachování přiměřených nákladů na vyráběné sortimenty dříví. Výsledek projektu (TDS) bude dodán na tuzemský i zahraniční trh, kde prioritní oblastí bude střední a severní Evropa, kde v současné době existuje poptávka po uzlu, který umožňuje provádět efektivně těžebně dopravní zásahy v předmýtních porostech.
Druh projektu:
MPO (Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu)
Pracovisko:
Ústav techniky (LDF)
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:
FR-TI4/139
Stav projektu:
Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 04. 2012
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0
Počet výsledkov projektu:
51


Nadväzujúce projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, ktoré nadväzujú na projekt FR-TI4/139 "Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii" (tematicky, myšlienkovo).

Identifikácia
Názov projektu
Stav
Garant projektu
Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovanýriešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený