Projekty


Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika

Garant: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt "Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika" je zaměřen na dosažení nadnárodní excelence univerzitní výuky environmentálních aspektů trvale udržitelného rozvoje, formou moderních výukových prostředků, materiálů a metod. Cílovou skupinou projektu jsou studenti magisterského studijního programu N 6702 Mezinárodní teritoriální studia obor 6702T004 Mezinárodní rozvojová studia v prezenční formě studia na fakultě Regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU v Brně. Mezioborová spolupráce fakult MENDELU a vazby s českými i zahraničními univerzitami jsou zárukou širokospektrálního využití projektu. Výukovým cílem řešeného projektu je motivovat studenty k vyšší úrovni studia, chápání problematiky globálních environmentálních problémů a hledání souvislostí mezi přírodními procesy, historickým, současným a predikovaným vlivem člověka na prostředí. Výstupy budou prezentovány novými moderními formami intenzifikovaných přednášek, praktických kolokvií a konzultací a průběžně aktualizovány dle nově publikovaných poznatků. Edukační rezultáty projektu budou využívány pro všechny formy studia zahraničních studentů, včetně posluchačů z rozvojových zemí. Z tohoto důvodu nebylo možné využít projektových prostředků z operačních programů EU. Řešitelský tým projektu je cíleně složen z tematických odborníků - specialistů Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU v Brně. Věková struktura a odborná erudice řešitelského týmu je zárukou úspěšného průběhu řešení projektu a kvality jeho výsledků. Na řešení budou participovat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (garance předmětu Globální environmentalistika) a Ústav teritoriálních studií. Celkový finanční požadavek na řešení projektu je 191 tis. Kč. Z této částky je 191 tis. dotací ze zdrojů FRVŠ, 0 tis. ze zdrojů VŠ.
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracovisko:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Identifikácia projektu:
1052/2012
Stav projektu:
Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Počet pracovníkov projektu:
6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Řešitel
Metodický řešitel
Řešitel
Řešitel
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.Řešitel
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.Řešitel