ProjektyHelp


Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin

Garant: doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.


Základní informace   Pracovníci
   
Výsledky   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Vyvinout rychlé a spolehlivé biologické, sérologické a molekulární metody stanovení karantenních organismů a mikroorganismů, škodlivých virů, viroidů a fytoplazem pro systém certifikace rozmnožovacího materiálu odrůd ovocných plodin.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:
QC1359
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
QC1359
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 06. 2001
Datum ukončení projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
4
Počet výsledků na projektu:
10

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Spoluřešitel
prof. Dr. Ing. Boris Krška
Řešitel
Spoluřešitel
Spoluřešitel