Projekty


Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní kvalitou plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupy

Garant: Dr. Ing. Anna Němcová


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cíl projektu: 1. Zjistit pěstitelské vlastnosti nových odrůd a nových perspektivních podnoží, registrovat min. jednu odrůdu. 2. Vypracovat ekologicky šetrné postupy ochrany třešní a višní. 3. Vyhodnotit a zavést nové agrotechnické postupy do pěstitelské praxe. Budou uplatněny nové odrůdy a podnože vhodné pro pěstování v podmínkách ČR. Zjištěny budou S-alely u sortimentu nových odrůd, podle nichž budou odrůdy rozděleny do skupin pylové kompatibility. Bude řešena biologická ochrana proti hospodářsky významným chorobám a škůdcům. Pozornost bude věnována výživě a péči o půdu. Problematika bude řešena komplexně až do fáze realizace produktů, kdy bude sledováno prodloužení skladovatelnosti plodů vybraných odrůd třešní. Bude navržena plynná směs a mikroklimatické podmínky v chladírenském skladování plodů třešní. Dokonalé zvládnutí moderních pěstebních technologií je pro ovocnáře nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti. V rámci silného tlaku mezinárodní konkurence je to předpoklad pro přežití ovocnářských podniků.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracovisko:
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Identifikácia projektu:
QJ1210275
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:QJ1210275
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 04. 2012
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:
6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
6
Počet výsledkov projektu:
3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
Člen řešitelského týmu
Člen řešitelského týmu
Dr. Ing. Anna NěmcováŘešitel
Ing. Jarmila Kožíšková, Ph.D.
další pracovník (MD)
doktorand
technik