Projekty


Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území (Program NAKI)

Garant: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   Financovanie
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt vyvíjí metody a nástroje krajinářské architektury pro aplikaci kulturních, uměleckých a historických souvislostí v rozvoji městského i venkovského prostředí se zvláštním důrazem na území s kulturně historickými hodnotami. Projekt zkoumá proměny města, veřejných prostranství i krajiny v hloubce času -- sleduje zákonitosti vývoje a odvíjí z nich zásady pro rozvoj území v souladu s hodnotami trvale udržitelného rozvoje, principy kvalitní architektury a urbanismu včetně zahradního umění.
Druh projektu:
MK (Projekt Ministerstva kultury)
Pracovisko:Ústav plánovania krajiny (ZF), Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF), Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:DF11P01OVV019
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 03. 2011
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:
41
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
39
Počet výsledkov projektu:
86

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Ing. Jiří Damec, CSc.vedoucí etapy
administrativa
odpovědný řešitel, vedoucí etapy
vedoucí etapy
doc. Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D.
řešitel
řešitel
řešitel
Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
řešitel
MgA. Tereza Damcovářešitel
Ing. Jiří Dohnal, Ph.D., DiS.
řešitel
řešitel
řešitel
řešitel
řešitel
řešitel
Ing. Lukáš Lattenberg
řešitel
řešitel
řešitel
Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.
řešitel
Ing. Želmíra Novotná
řešitel
Ing. Lucie Poláčková, Ph.D.řešitel
Ing. Michal Richterřešitel
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
řešitel
řešitel
řešitel
řešitel
řešitel
řešitel
řešitel
doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
řešitel
technik
Ing. Eva Spěváková
technik
řešitel
řešitel
doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
řešitel
řešitel
Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.řešitel
Ing. Anna Magni, Ph.D.řešitel
administrativa


Nadväzujúce projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, ktoré nadväzujú na projekt Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území (Program NAKI) (tematicky, myšlienkovo).

IdentifikáciaNázov projektu
Stav
Garant projektu
10/2011/591
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry
7/2012/591Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúryprof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený