Projekty


Extrakce lignanů z dřevní hmoty a jejich využití v doplňcích stravy s významnými biologickými účinky

Garant: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Inovovat technologické postupy, složení potravin a metody kontroly kvality s důrazem na zdravou výživu obyvatel, zvýšit podíl nových primárních produktů v potravinách se zlepšenými nutričními a dietetickými vlastnostmi.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracovisko:Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Identifikácia projektu:QJ1210258
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:QJ1210258
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 04. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5
Počet výsledkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.řešitel
Ing. Pavel Híc, Ph.D.řešitel
Ing. Ivo Soural, Ph.D.pracovník
Ing. Jana Kulichovápracovník
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.řešitel