ProjektyHelp


Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru

Garant: prof. Ing. Petr Spurný, CSc.


Základní informace
   
      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Anotace: Hlavním cílem projektu je dosažení excelentní úrovně doktorského studia jako nejefektivnější formy individuální přípravy pro zahájení navazující perspektivní vědecko-výzkumné kariéry s reálným předpokladem úspěšného zapojení do mezinárodních výzkumných projektových týmů. Dalším cílem je účinná motivace talentovaných studentů k rychlejšímu profesnímu, respektive kariérnímu růstu a dlouhodobá stabilizace perspektivních akademických pracovníků na univerzitních pracovištích. Klíčové aktivity: 1. Zapojení do mezinárodních sítí a projektů výzkumu a vývoje 2. Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje 3. Odborná příprava v oblasti řízení výzkumu a vývoje 4. Podpora systematické práce s Ph.D. studenty 5. Seminář "Úvod do doktorského studia" Předpokládané výstupy: Samostatná webová podpora v průběhu celé doby řešení projektu (zprávy ze stáží, kurzů, prezentace výsledků, přednášek, pozvánky, sborníky, foto a video dokumentace) Semináře "Úvod do doktorského studia" Orientační a adaptační program nově přijatých studentů doktorského studia Vytvořený motivační program pro studenty doktorských studijních programů Série seminářů s workshopy ve všech oborech doktorského studia, akreditovaných na AF MENDELU Letní škola "Current trends in agronomy for sustainable agriculture" Semináře s grantovými agenturami (GAČR, TAČR, NAZV) Uspořádané konference, realizované zahraniční stáže Sborník přednášek zahraničních odborníků Prezentace disertačních prací v rámci seminářů předběžné oponentury Úprava studijního a zkušebního řádu doktorského studia MENDELU Proškolení účastníci kurzů řízení výzkumu a vývoje Vytvoření pracovních týmů výzkumu a vývoje Publikace ve vědeckých časopisech a sbornících z mezinárodních konferencí
Druh projektu:
OP (Operační programy)
Pracoviště:Děkanát AF (AF)
Identifikace projektu:
CZ.1.07/2.3.00/20.0005
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2011
Datum ukončení projektu:28. 02. 2014
Počet pracovníků projektu:
10
Počet oficiálních pracovníků projektu:
10
Počet výsledků na projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Jan Grmela, Ph.D.
asistent koordinátora
garant klíčové aktivity KA3
prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
koordinátor projektu
Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.
manažer projektu
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
garant klíčové aktivity KA4
garant klíčové aktivity KA1
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
garant klíčové aktivity KA2
garant klíčové aktivity KA5
finanční manažer projektu
Ing. Lucie Melišová, Ph.D.asistent pro zahraniční komunikaci