ProjektyHelp


Rozšíření sortimentu podnoží jádrovin a odrůd hrušní o nové, perspektivní podnože a netradiční asijské odrůdy hrušní odvozené od Pyrus pyrifolia NAKAI. a Pyrus ussuriensis MAXIM.

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace
   
   
Výsledky   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Obecným cílem projektu je v souladu se strategií a směry vývoje českého ovocnářství nabídnou pěstitelům nové možnosti produkce školkařských výpěstků a zejména ovoce. Strategickým cílem projektu je tedy vybrat odrůdy asijských hrušní pro pěstitelskou praxi včetně vypracování technologie pěstování a současně skladování plodů. Dále pak stanovit významné hospodářské charakteristiky nových hrušňových podnoží (odrůd) a jejich vhodnost pro produkci certifikovaného výsadbového materiálu ( v souladu s certifikáty EPPO).
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:
QJ1210036
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:QJ1210036
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 04. 2012
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:10
Počet oficiálních pracovníků projektu:10
Počet výsledků na projektu:
13

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Odpovědný řešitel projektu
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.spoluřešitel
prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
spoluřešitel
spoluřešitel
Ing. Jana Nečasováspoluřešitel
Ing. Petr Šnurkovič, Ph.D., DiS.
pracovník
Ing. Miroslav Horák, Ph.D.pracovník
Ing. Jan Wolf
spoluřešitel
pracovnik
Ing. Jakub Láčík
pracovník