Projekty


Předpověď populačních změn u lesních i polních druhů hlodavců, ve vztahu k jejich hospodářskému významu

Garant: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracovisko:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:
30. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:
3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Člen řešitelského týmu
Garant
Člen řešitelského týmu