Projects


Předpověď populačních změn u lesních i polních druhů hlodavců, ve vztahu k jejich hospodářskému významu

Supervisor: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.


Basic information
         


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Department:Department of Forest Ecology (FFWT)
Project status:
Rejected
Project start date :
01. 01. 2012
Project close date:30. 12. 2016
Number of workers in the project:
3
Number of official workers in the project:
3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Člen řešitelského týmu
Garant
Ing. et Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D.
Člen řešitelského týmu