Projekty


Předpověď populačních změn u lesních i polních druhů hlodavců, ve vztahu k jejich hospodářskému významu

Garant: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:
30. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Člen řešitelského týmu
Garant
Člen řešitelského týmu