Projekty


Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie projektov riešených na MENDELU. Vyhľadávať je možné podľa rôznych kritérií - podľa názvu (aplikácia akceptuje slová s diakritikou alebo bez diakritiky, je nutné zadať minimálne tri znaky ľubovoľného podreťazca názvu projektu), obdobia, garanta, pracoviska garanta alebo podľa typu projektu.

Projekty podľa názvu   Projekty podľa obdobia   Projekty podľa garanta   Projekty podľa pracovníka   Projekty podľa pracoviska   


Pomocou nasledujúceho formulára je možné vyhľadávať projekty podľa pracoviska, na ktorom boli riešené. Niektoré projekty môžu byť riešené aj na úrovni fakúlt, popr. celej univerzity.

Při zaškrtnutí možnosti Použít pracoviště pracovníka, nikoliv projektu se budou vyhledávat projekty, na kterých je evidován alespoň jeden výzkumník ze zadaného pracoviště.

Pracovisko:   vrátane podpracovísk
Zobraziť aj podprojekty:
Druh:     vrátane poddruhhov   
Stav:
Použít pracoviště pracovníka, nikoliv projektu: