Projekty


Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev

Garant: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 02. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:1