Projekty


Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev

Garant: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 02. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:1