Projekty


Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev

Garant: prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2011
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
1