Projekty


Inovace a rozvoj pracoviště pro praktickou výuku specializovaných předmětů

Garant: Ing. Jiří Martinek, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky   Financování
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt Inovace a rozvoj pracoviště pro praktickou výuku specializovaných předmětů je zaměřen na komplexní modernizaci učeben situovaných v 1. nadzemním podlaží skleníku Zahradnické fakulty v Lednici (dále jen ZF). Jedná se o učebny SK1, SK2 a prostor přilehlé chodby, které jsou v současné době využívány k praktické výuce širokého spektra předmětů různých oborů vyučovaných na ZF - Zahradnictví, Zahradní a krajinná architektura a Management zahradních a krajinných úprav. Obě učebny mají kapacitu 20 osob. Velkou výhodou řešených prostorů je jejich přímá návaznost na další objekty a prostory (např. skleníky, pařeniště, sortimenty rostlin atd.) zaměřené na praktickou výuku studentů. Mezi hlavní cíle předkládaného projektu patří: - inovace učeben (SK1 a SK2) pro praktickou výuku se zaměřením na jejich vybavení vhodnými technologiemi - chladící box, vybavení technikou pro prezentace v přímé výuce (IT, TV, vizualizér, dataprojektor) a další sety přístrojů pro praktickou výuku - inovace chodby pro zkvalitnění prezentace výstupů studentských prací z výuky - vybavení prezentačním systémem - rozvoj aktivní a kreativně zaměřené výuky praktických předmětů - pořízení audio a video techniky a programů pro tvorbu záznamů z workshopů, seminářů, soutěží a pro pořizování databází sortimentů rostlin ke studiu
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF), Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Identifikace projektu:
1242/2011 A/a
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:31. 03. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:
1