Projects


Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech

Supervisor: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


   
   
Results
   
   


The following table shows a list of results added to the project of "Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech".

Publications
Kind of publicationResponsibilityDetails
Derivation of ecological detriment caused in forest ecosystem by game
Vyskot, Ilja -- Kupec, Petr -- Schneider, Jiří -- Špaček, Filip -- Smítka, David -- Fialová, Jitka
Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech.  MZLU Brno. 2004.
výzkumná zpráva utajovanádoc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.