Projects


Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa

Supervisor: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


   
   
Results      


The following table shows a list of results added to the project of "Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa".

Publications
Kind of publicationResponsibility
Details
All society forest functions - state and perspective of forest management
Vyskot, Ilja -- Fialová, Jitka
Celospolečenské funkce lesů - stav a perspektivy v lesním hospodářství. In Problematika funkcí lesů jako budoucnosti LH. Praha: ČLS, 2006,
článek ve sborníku
Ecosystem evaluation strategy of forest functions
Vyskot, Ilja -- Kupec, Petr -- Schneider, Jiří
Ecosystem evaluation strategy of forest functions. In MAUNAGA, Z. Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zašticenih područja. Banja Luka: Šumarski Fakultet Banja Luka, 2006, p. 461--468. ISBN 99938-56-06-1.
článek ve sborníku
Evaluation of influence of hoofed game on forest ecosystems functions
Vyskot, Ilja -- Kupec, Petr -- Schneider, Jiří -- Špaček, Filip -- Smítka, David -- Fialová, Jitka
Hodnocení vlivu spárkaté zvěře na funkce lesních ekosystémů. , version 1. MZLU Brno. 2004.
výzkumná zpráva utajovaná
Management of forest protected areas in Chriby hills
Schneider, Jiří -- Kupec, Petr -- Melicharová, Alice -- Rebrošová, Kateřina -- Vyskot, Ilja
Management of forest protected areas in Chriby hills. In MAUNAGA, Z. Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zašticenih područja. Banja Luka: Šumarski Fakultet Banja Luka, 2006, p. 621. ISBN 99938-56-06-1.
článek ve sborníku
Game management in concetpion of functional itegrated forest management
Vyskot, Ilja
Myslivost v pojetí funkčně integrovaného lesnického hospodaření. In Silva Regina 2004. Brno: 2004, p. 54--59.
článek ve sborníku
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
The derivation of ecological detriment caused by game damage
Vyskot, Ilja -- Fialová, Jitka -- Kapounek, Luděk -- Kupec, Petr -- Smítka, David -- Schneider, Jiří -- Šamánková, Alena -- Špaček, Filip
Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří.  MZLU v Brně. 2004.
výzkumná zpráva utajovaná
The extrapolating of ecological detriment caused by game damage on forest ecosystems
Vyskot, Ilja -- Kupec, Petr -- Melicharová, Alice -- Schneider, Jiří -- Fialová, Jitka -- Smítka, David
Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech. In Vliv zvěře na stav lesa. Dobříš: MŽP, odbor ekologie krajiny a lesa, 2006, p. 23--24.
článek ve sborníkuIng. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
The strategy and conception of the method of ecosystem forest function's evaluation
Vyskot, Ilja -- Fialová, Jitka
Strategie a koncepce metody ekosystémového hodnocení funkcí lesů. In Využití kvantifikace a hodnocení funkcí lesů v činnostech LH. MZLU v Brně: 2006, p. 1--25.
článek ve sborníku
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Impact of impaired spruce stands health condition in the subsequence of global climate changes on real efect of all-society forest functions
Schneider, Jiří -- Melicharová, Alice -- Kupec, Petr -- Fialová, Jitka -- Vyskot, Ilja
Vliv zhoršeného zdravotního stavu smrkového porostu v důsledku globálních klimatických změn na reálný efekt celospolečenských funkcí lesa. In ROŽNOVSKÝ, J. -- LITSCHMANN, T. -- VYSKOT, I. Fenologická odezva proměnlivosti podnebí. Praha: Česká bioklimatologická společnost, 2006, p. 1--5. ISBN 80-86690-35-0.
článek ve sborníku
Ways of restriction on negative influence by hoofed game on forest status
Vyskot, Ilja -- Špaček, Filip -- Fialová, Jitka -- Smítka, David -- Schneider, Jiří -- Kupec, Petr et al.
Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa.  Brno. 2004.
výzkumná zpráva utajovaná