Projekty


Arboristické standardy

Garant: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Sestavení arboristických standardů
Druh projektu:
Interní (Interní projekt MZLU v Brně financovaný rozpočtem)
Pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:
20. 05. 2011
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0