Projekty


Arboristické standardy

Garant: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Sestavení arboristických standardů
Druh projektu:Interný (Interní projekt MZLU v Brně financovaný rozpočtem)
Pracovisko:Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:20. 05. 2011
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0