Projekty


Arboristické standardy

Garant: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Sestavení arboristických standardů
Druh projektu:Interní (Interní projekt MZLU v Brně financovaný rozpočtem)
Pracoviště:Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:20. 05. 2011
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:0