Projekty


Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)

Garant: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 04. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 03. 2012
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:1
Počet výsledků na projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Martin Sedláček, Ph.D.
Řešitel

Seznam podprojektů

Následující tabulka obsahuje podprojekty projektu Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.).

IdentifikaceNázev podprojektu
Stav projektu
Garant projektu
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutýzrušený