Projekty


Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)

Garant: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 04. 2011
Datum ukončení projektu:31. 03. 2012
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:1
Počet výsledků na projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Martin Sedláček, Ph.D.Řešitel

Seznam podprojektů

Následující tabulka obsahuje podprojekty projektu Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.).

IdentifikaceNázev podprojektuStav projektuGarant projektu
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený